Top
 

Política de privacitat

Política de privacitat professionals

En compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal), li informem que, mitjançant l’acceptació del present comunicat, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d’AGRUPA GLOBAL TALENT, SL amb domicili social a Carrer Muntaner 354, Principal, 1a, i C.I.F. número B-65093288 (en endavant, AGRUPA GLOBAL TALENT), i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de possibilitar la plena prestació dels serveis objecte de l’activitat d’AGRUPA GLOBAL TALENT i gestionar les sol·licituds que ens pogués realitzar, entre altres:

  • Atendre la seva sol·licitud d’incloure el seu currículum a la nostre base de dades i convertir-se en candidat per a futurs processos de selecció,
  • Atendre la seva sol·licitud de gestionar-li un procés de selecció,
    gestionar-li com a nou client d’AGRUPA GLOBAL TALENT,
  • Atendre la seva sol·licitud d’informació,
  • Subscriure’s a alertes de feina que puguin ajustar-se al seu perfil.
  • Informar-li sobre noticies i serveis d’AGRUPA GLOBAL TALENT

El registre a la nostre web suposa que les dades introduïdes per vostè han de ser reals i veraces. Si des d’AGRUPA GLOBAL TALENT detectem perfils fraudulents, suplantació de identitats o perfils que tracten d’atemptar contra aquesta Política de Privacitat, procedirem a prendre les mesures oportunes: comprovació de la identitat de l’usuari, cancel·lació del perfil, i/o comunicació a les autoritats pertinents.

AGRUPA GLOBAL TALENT no utilitzarà les seves dades personals amb finalitats incompatibles a les que figuren en aquesta clàusula.

Si vostè ens remet el seu currículum per tenir-lo en compte en els processos de selecció que realitzem, ens autoritza necessàriament, per a que puguem cedir les seves dades personals, a aquelles organitzacions que contractin els nostres serveis de gestió de processos de selecció. AGRUPA GLOBAL TALENT té la precaució d’enviar dades dissociades als seus clients en les primeres fases dels processos de selecció, no incloent d’aquesta manera dades personals que el poguessin identificar.

Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal a través del correu electrònic dirigit a admin@agrupaglobal.com. Es possible que amb motiu d’acreditar fefaentment la identitat del sol·licitant, es requereixi l’aportació d’ un document de identificació (DNI, passaport o equivalent).

 

Responsabilitats del Professional

Les Responsabilitats del Professional són les següents:

Entén i accepta que, a fi de facilitar el procés de contractació al seu nom, Agrupa Global Talent podrà remetre les seves dades als clients a la seva discreció, i, a més a més, podrà mostrar fragments de les seves dades a la Web www.agrupaglobal.com o a altres canals que l’empresa Agrupa Global Talent estimi oportuns per a la promoció de la seva candidatura. Reconeix i accepta que el seu actual ocupador pot tenir accés a www.agrupaglobal.com o a altres canals utilitzats per l’empresa Agrupa Global Talent i, sense condicions, renuncia a realitzar qualsevol reclamació contra Agrupa Global Talent com a resultat de qualsevol pèrdua o perjudici que pugui patir com a conseqüència de la informació que apareix en aquesta pàgina Web.
Es compromet a complir amb les normes d’ús d’aquest lloc Web i accepta el dret d’Agrupa Global Talent de suspendre o cancel·lar el seu registre immediatament, sota la nostre discreció raonable, sense ninguna responsabilitat cap a vostè, si incompleix els termes d’ús.
Accepta que, si bé Agrupa Global Talent farà tot lo raonablement possible per trobar un lloc adequat per vostè, Agrupa Global Talent, SL no garanteix que qualsevol ocupador o client ens pugui sol·licitar informació, entrevista o contractar a un candidat.
Agrupa Global Talent no exerceix ninguna representació dels clients i per tant no pot garantir les condicions finals i la duració del lloc de treball obtingut a través d’aquest lloc. Per tant, renuncia a qualsevol reclamació contra Agrupa Global Talent, SL en relació a les condicions o la duració de qualsevol oferta laboral.