Top
 

Selecció modular

El procés de selecció adaptat a les teves necessitats

 

Consta de tres fases i cada una d’ elles és independent de l’altre.

Fase 1- Elaboració i execució del Pla de Reclutament. 

  • Redacció i publicació d’ un anunci.
  • Filtrat de candidats i identificació de possibles candidatures potencials.
  • Feedback al client i enviament de les candidatures interessants pel lloc.

Fase 2- Realització d’ entrevistes amb els candidats (1ª entrevista) 

  • Explicació del lloc i del projecte. 
  • Garantir que compleixen els requisits del lloc, conèixer el seu interès i motivació real.
  • Feedback de les entrevistes i enviament de candidatures adequades al lloc.

Fase 3- Avaluació en profunditat (2ª entrevista) 

  • Elaboració d’ un informe d’ aquell o aquells candidats que encaixen a la posició i amb la companyia.
  • L’informe inclourà les seves fortaleses i debilitats, motivacions i interessos i el nivell d’ adequació a la posició.
  • Realització de proves tècniques requerides pel lloc de treball.

Sol·licita un pressupost